Mamy ją !

Archiwum » Rok 2014 » Mamy ją !

 Od wielu lat wiodącym tematem pracy wychowawczej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie są działania proekologiczne. Nie inaczej było w roku szkolnym 2013/2014. Tym razem po raz drugi społeczność szkolna zaangażowała się w realizację programu Szkoły dla ekorozwoju. Na pierwszym spotkaniu grupy roboczej wybrano dwa główne obszar działań - ,, Zdrowa żywność w szkole"  oraz   ,,Transport i aktywność ruchowa". Harmonogram pracy w ramach programu był bardzo bogaty i obejmował zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Z ciekawych inicjatyw warto wymienić  cały cykl pokazów pod wspólną nazwą ,,JEM ZDROWO" realizowanych przez wszystkie oddziały - od przedszkolnego, aż po klasę szóstą, cz opracowanie na ich podstawie Szkolnej Książki Kucharskiej ze zdrowym jedzeniem. W obszarze drugim najważniejsze akcje to ,,ROWEROWA SZKOŁA" oraz zajęcia warsztatowe w ramach projektu ,,MIASTA DLA ROWERÓW" oraz udział w programie ,,SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK". Oprócz wyżej wymienionych wielkim zainteresowaniem cieszyły się liczne konkursy tematyczne, akcje propagandowe i edukacyjne realizowane w formie plakatów i albumów jak i kontynuacja stałych programów ,,Mleko z klasą" i ,,Owoce w szkole". Optymizmem na przyszłość napawa fakt, że pełnym zaangażowaniem wykazali się wszyscy członkowie społeczności szkolnej - uczniowie, nauczyciele i rodzice. Kapituła ,,SZKOŁY DLA EKOROZWOJU" doceniła te działa przyznając szkole po raz wtóry certyfikat ZIELONEJ FLAGI. Koordynatorem programu była pani Łucja Rutyna-Chwała.