Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

Harmonogram uroczystości, konkursów, imprez turystycznych i kulturalnych oraz spotkań  
                                        i konsultacji nauczycieli z rodzicami                                                                                     Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Gierałtowie                                      
na rok szkolny 2021/2022

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE (odbywają się w klasach)
Nazwa uroczystości Termin Odpowiedzialni
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r. Piotr Fedorowicz
Dzień Przedszkolaka 20 września 2021 r. Ewa Duch
Dzień Języków 26 września 2021 r.
  1. Małek-Jakubczyc
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 1 października 2021 r. E. Szuter
Pasowanie na ucznia kl. I 15 października 2021 r. Agnieszka Jaworska
Dzień Papieski 23 października 2021 r.
  1. Piwowarska
11 Listopada 10 listopada 2021 r. Wszyscy nauczyciele,
A. Półtoranos
Boże Narodzenie 22 grudnia 2021 r. A. Wołkowska,      
Agnieszka Jaworska
Dzień Ziemi 26 kwietnia 2022 r. Ł. Rutyna
Konstytucja 3-go Maja Maj 2022 r. Wychowawcy klas
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022 r.
  1. Wołkowska
Ogólnoszkolne imprezy turystyczne i kulturalne
Nazwa uroczystości Termin Odpowiedzialni
Filharmonia w szkole zdalnie Wychowawcy klas


Spotkania z rodzicami
Rodzaj spotkania Termin Odpowiedzialni
Wychowawcy klas Do 30 września 2021 r. Wychowawcy klas
Wychowawcy klas Grudzień 2021 r.
Luty 2022 r.
Maj 2022 r.
Wychowawcy klas
Indywidualne z rodzicami
po wcześniejszym umówieniu z rodzicem
Wg potrzeb Nauczyciele uczący,
Wychowawcy klas

Konkursy szkolne
Nazwa konkursu Termin Odpowiedzialni
Europejski Dzień Języków Obcych
Konkurs j. niemieckiego
26 wrzesień 2021 r.
  1. Małek-Jakubczyc
Konkurs j. niemieckiego Wg harmonogramu PCEiKK w Bolesławcu
  1. Małek-Jakubczyc
,,zDolny Ślązak” – konkurs Październik 2021 r. Alicja Wołkowska
Konkursy Bożonarodzeniowe
Konkurs na stroik bożonarodzeniowy,
Konkurs na szopkę bożonarodzeniową
Grudzień 2021 r.
  1. Jaworska,
 A. Piwowarska
Szkolny konkurs recytatorski kl. I-III i
Kl. V-VIII
Luty 2022 r. Wychowawcy klas
  1. Wołkowska,
  1. Jaworska
Mój ulubiony bohater książkowy Marzec 2022 r. P. Fedorowicz
Konkursy przyrodnicze Kwiecień 2022 r.  Ł. Rutyna
Konkurs Wielkanocny Kwiecień 2022 r. Agnieszka Jaworska
Szkolny Konkurs Ortograficzny
kl. III i IV, V, VII, VIII
szkolny Alicja Wołkowska
Agnieszka Jaworska

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
 
14 października 2021 r. Dzień Edukacji

12 listopada 2021 r.

07 stycznia 2022 r.

24, 25, 26 maja 2022 r. Egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2022r.