Plany lekcji

Rok szkolny 2018/2019 - II semestr

Kl. I
Czas trwania lekcji                         od godz.                do godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-8:45 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
8:55-9:40 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
9:50-10:35 religia edukacja wczesnoszkolna religia muzyka W-f
10:45-11:30 W-f plastyka W-f edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
11:45-12:30     j. niemiecki   j. niemiecki
12:40-13:25          
13:35-14:20          
14:30-15:15          
           
Kl. II
Czas trwania lekcji                         od godz.                           do godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-8:45 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
8:55-9:40 religia edukacja wczesnoszkolna religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
9:50-10:35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
10:45-11:30 edukacja wczesnoszkolna j. niemiecki edukacja wczesnoszkolna muzyka plastyka
11:45-12:30 j. niemiecki   koło matematyczne edukacja wczesnoszkolna  
12:40-13:25          
13:35-14:20          
           
           
kl. IV
Czas trwania lekcji                         od godz.                   do godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-8:45 _____________ W-f j. polski j. polski _____________
8:55-9:40 przyroda matematyka przyroda WDŻ j. niemiecki
9:50-10:35 j. niemiecki j. niemiecki muzyka religia j. polski
10:45-11:30 matematyka plastyka matematyka technika onformatyka
11:45-12:30 j. polski j. polski w-f matematyka religia
12:40-13:25 L-W        projekt zaj.       z przyrody historia w-f w-f
13:35-14:20 Zaj. Wyrównawcze projekt zaj.
  z przyrody
     
14:30-15:15          
           
kl. V
Czas trwania lekcji                        od godz.                   do godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-8:45 j. niemiecki j. polski L-w WDŻ j. polski
8:55-9:40 w-f j. niemiecki j. polski historia W-f
9:50-10:35 j. polski geografia matematyka w-f matematyka
10:45-11:30 informatyka biologia j. niemiecki j.polski religia
11:45-12:30 matematyka historia muzyka technika plastyka
12:40-13:25 projekt zaj.                 z j. angielskiego projekt zaj.  
  z przyrody
W-f religia matematyka
13:35-14:20 projekt - warsztaty kreatywności               projekt zaj.  
  z przyrody
Rewalidacja / Projekt rewalidacja  
14:30-15:15 projekt warsztaty kreatywności        
           
kl. VI
Czas trwania lekcji                         od godz.                   do godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-8:45 w-f matematyka matematyka historia w-f
8:55-9:40 j. niemiecki j. polski w-f j. polski j. polski
9:50-10:35 matematyka WDŻ j. niemiecki plastyka j. niemiecki
10:45-11:30 j. polski w-f muzyka przyroda L-w
11:45-12:30 informatyka przyroda przyroda religia matematyka
12:40-13:25 historia   j. polski technika religia
13:35-14:20 projekt zaj.                 z j. angielskiego   j. polski matematyka  
14:30-15:15       projekt zaj.                  z przyrody  
           
Kl. VII
Czas trwania lekcji                        od godz.                   do godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-8:45 matematyka geografia j. niemiecki j. angielski matematyka
8:55-9:40 j. polski j. angielski chemia Doradztwo Zawodowe religia
9:50-10:35 w-f fizyka historia j. polski L-w
10:45-11:30 fizyka j. polski j. polski historia geografia
11:45-12:30 biologia matematyka matematyka w-f j. polski
12:40-13:25 informatyka chemia muzyka bilogia j. niemiecki
13:35-14:20 projekt zaj.                 z j. angielskiego w-f plastyka religia j. niemiecki
14:30-15:15     w-f projekt zaj.                 z przyrody  
           
Kl. VIII
Czas trwania lekcji                        od godz.                   do godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-8:45 j. polski j. angielski chemia Doradztwo Zawodowe _____
8:55-9:40 matematyka geografia j. niemiecki j. angieldki matematyka
9:50-10:35 fizyka j. polski j. polski WOS religia
10:45-11:30 j. niemiecki matematyka historia w-f j. polski
11:45-12:30 historia j niemiecki WOS j. polski w-f
12:40-13:25 L-w w-f matematyka matematyka EDB
13:35-14:20 informatyka chemia W-f biologia fizyka
14:30-15:15 projekt zaj.                 z j. angielskiego projekt- zajęcia z chemii   religia