PRZYGOTOWANIA DO WIELKANOCY (materiał na tydzień 06.04.2020-08.04.2020)

Zdalne nauczanie  » Klasa I » PRZYGOTOWANIA DO WIELKANOCY (materiał na tydzień 06.04.2020-08.04.2020)

06.04.2020 r.
Edukacja polonistyczna Czytamy wiersz „ Na wielkanocnym stole „- przygotowania do Wielkanocy.
 • Przeczytaj wiersz na stronie 74 i 75 i dopowiedz na pytania- podręcznik.
 • Wykonaj ćwiczenia na stronie 66- ćwiczenia
Edukacja matematyczna Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie w zakresie 18.
 • Wykonaj w zeszycie zadania ze strony 27-podręcznik
 • Wykonaj ćwiczenia na stronie 34- ćwiczenia
Edukacja muzyczna Wykonujemy grzechotki z dowolnych materiałów.
 • Wykonaj grzechotkę z dowolnych materiałów. Praca na ocenę. Pracę wykonujemy do wtorku. Robimy zdjęcie i wysyłamy.
07.04.2020 r.
Edukacja matematyczna Poznajemy liczbę 19 w aspekcie głównym i porządkowym.
 • Wykonaj w zeszycie zadania ze strony 28- podręcznik
 • Wykonaj ćwiczenia na stronie 35- ćwiczenia.
Edukacja polonistyczna Wielkanocne zwyczaje
 • Wykonaj ćwiczenia na stronie 67 i 68- ćwiczenia.
Edukacja techniczna  Wykonujemy pisankę dowolną techniką.
 • Wykonaj pisankę dowolną techniką. Może być wyklejana, malowana, farbowana, z materiału, ze sznurka, z papieru. Technika dowolna. (pracę wykonujemy do środy, robimy zdjęcia i przesyłamy).Praca na ocenę.

08.04.2020 r.
Edukacja matematyczna Doskonalimy dodawanie i odejmowanie w zakresie 19.
 • Wykonaj ćwiczenia an stronie 36 i 37- ćwiczenia.
Edukacja polonistyczna Przygotowania do Wielkanocy.
 • Wykonaj ćwiczenia na stronie  69- ćwiczenia
Edukacja przyrodnicza Zmiany w przyrodzie wiosną.
 • Porozmawiaj wspólnie z rodzicami o tym co zmieniło się w przyrodzie (Jak wyglądają teraz drzewa? Czy pojawiły się już kwiaty? itp.)
 
Dodatkowo czytamy lekturę w ramach projektu- „Detektyw pozytywka”
i wykonujemy zadania na platformach edukacyjnych:
https://www.squla.pl/
https://edunect.pl/
 
UWAGA!
W ramach zajęć wychowania fizycznego w tym tygodniu sprzątamy swój pokój
i pomagamy rodzicom w porządkach.