W świecie wyobraźni (materiał na tydzień 15.04.2020- 17.04.2020)

Zdalne nauczanie  » Klasa I » W świecie wyobraźni (materiał na tydzień 15.04.2020- 17.04.2020)

 

15.04.2020

(środa)

Edukacja matematyczna Poznajemy liczbę 20.

Wykonaj w zeszycie zadania ze strony 29- podręcznik

 

Edukacja polonistyczna Czytamy opowiadanie „Rysunek”

  - Przeczytaj opowiadanie na stronie 66- podręcznik i odpowiedz na pytania do tekstu.

- Wykonaj ćwiczenia na stronie 57- ćwiczenia

 

Edukacja przyrodnicza Praca aktora.

- Porozmawiaj z rodzicami o pracy aktora oraz innych osób pracujących w teatrze.

16.04.2020

(czwartek)

Edukacja polonistyczna Czytamy wiersz „Fantazja”

Przeczytaj wiersz na stronie 67- podręcznik i odpowiedz na pytania (od 1do 3)

Wykonaj ćwiczenia na stronie 58- ćwiczenia

 

Edukacja plastyczna  Wykonujemy farbami obraz z wykorzystaniem barwnej plamy

 Wykonaj  farbami obraz ( podręcznik edukacja polonistyczna strona 67 ćwiczenie 4) zadanie na ocenę, robimy zdjęcie i wysyłamy

 

Edukacja społeczna Sposoby spędzania wieczorów w rodzinnym gronie.

Zapoznaj się z tekstem i informacjami na stronie 70- podręcznik, odpowiedz na pytania.

 

Wychowanie fizyczne Wykorzystanie piłek w rzutach do celu.

Poćwicz rzuty piłką do celu


17.04.2020
(piątek)


Edukacja matematyczna Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 20.

Wykonaj ćwiczenia na stronie 38- ćwiczenia.

 

Edukacja polonistyczna Poznajemy głoskę Ć, ć

Przeczytaj tekst na stronie 68- podręcznik (Czytaj czytankę płynnie)

 Wykonaj ćwiczenia na stronie 59- ćwiczenia

     Wykonaj kaligrafię na stronie 49 (tylko Ć, ć)

Zajęcia komputerowe  Piszemy w Wordzie.

Poćwicz pisanie w Wordzie. Zapis dwa dowolne zdania.Dodatkowo czytamy lekturę w ramach projektu- „Detektyw pozytywka”
i wykonujemy zadania na platformach edukacyjnych:
https://www.squla.pl/
https://edunect.pl/