INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Strona główna » INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Innowacja pedagogiczna „Insta.Ling”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy VIII biorą udział w innowacji pedagogicznej z wykorzystaniem platformy do nauki słówek Insta.Ling. Innowacja ta dotyczy zmian w procesie nauczania oraz uczenia się, utrwalania oraz sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów. Korzystając z Insta.Ling uczniowie uczą się języka niemieckiego oraz angielskiego z wykorzystaniem narzędzi TIK. Podstawowym założeniem nauki z Insta.Ling jest krótka, kilku- lub kilkunastominutowa ale systematyczna, codzienna praca. Podczas wykonywania ćwiczeń, program zbiera szczegółowe informacje na temat prawidłowych odpowiedzi oraz błędów. W ten sposób poziom trudności jest dopasowany do każdego ucznia indywidualnie. Link do strony z informacją o programie: www.instaling.pl
                                                                                       Agnieszka Małek-Jakubczyc